Mobila enheter - regler och rekommendationer

  • Diarienummer: UFV 2013/907
  • Beslutsfattare: Avdelningschef
  • Beslutsdatum: 2013-09-20
  • Kontakt:
  • Dokumenttyp: Rutiner

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Dessa regler har tagits fram för att tydliggöra krav för att säkerställa att myndighetens information inte försvinner, att säkerheten håller bestämd nivå och att användarstödet ska kunna bedrivas effektivt. IT-chefen ansvarar för dessa regler och att de uppdateras efter behov.

Senast uppdaterad: 2023-06-21