Arbetsordning för vetenskapsområdet för medicin och farmaci

  • Diarienummer: MEDFARM 2016/408
  • Beslutsfattare: Områdesnämnden för medicin och farmaci
  • Beslutsdatum: 2021-12-15
  • Granskat: 2021-03-25
  • Kontakt: Martin Wahlén
  • Handläggande organisation: Kansliet för medicin och farmaci
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Arbetsordningen beskriver vetenskapsområdet för medicin och farmacis organisation. De nämnder och kommittéer som finns, vilka uppdrag dessa har samt hur de tillsätts.

Senast uppdaterad: 2022-11-24