Rutin för inköp av kemikalier - Hantering från beställning till avfall

  • Diarienummer: UFV 2017/1750
  • Beslutsfattare: Universitetsdirektören
  • Beslutsdatum: 2021-03-15
  • Granskat: 2022-10-13
  • Kontakt: Annie Engström
  • Handläggande organisation: Byggnadsavdelningen
  • Dokumenttyp: Rutiner

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Syftet med Rutin för inköp av kemikalier är att säkerställa att inköp av kemikalier görs så att mängden kemikalier som köps in minimeras och det säkerställs att kemikalierna är avsedda för användning inom universitetets verksamhet. Rutinen ska också vara ett stöd för att ta fram mer detaljerade rutiner för att hanteringen av kemikalier, från mottagande till avfallshantering, görs på ett säkert sätt ur både ett hälso-, olycksrisk- och miljöperspektiv.

Prefekt/motsvarande ansvarar för att inköp utförs enligt denna rutin.

Senast uppdaterad: 2022-11-24