Riktlinjer för anonymitetskodning av skriftliga prov - Teknisk- naturvetenskapliga fakulteten

  • Diarienummer: TEKNAT 2015/135
  • Beslutsfattare: Områdesnämnden för teknik och naturvetenskap
  • Beslutsdatum: 2015-09-08
  • Granskat: 2022-10-17
  • Kontakt: Emma Kristensen
  • Handläggande organisation: Kansliet för teknik och naturvetenskap
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Dessa riktlinjer komplementerar UU:s gemensamma riktlinjer för genomförande av skriftliga prov (UFV 2015/185) och gäller studenter registrerade vid Teknisk- naturvetenskapliga fakulteten. Prov avser i dessa riktlinjer förutom skriftlig tentamen inom kurs även prov inom del av kurs (s.k. dugga eller motsvarande), dock ej behörighetsprov eller diagnostiska prov.

Senast uppdaterad: 2022-11-24