Riktlinjer för omtentamina för teknisk- naturvetenskapliga fakulteten

  • Diarienummer: TEKNAT 2021/118
  • Beslutsfattare: Områdesnämnden för teknik och naturvetenskap
  • Beslutsdatum: 2023-08-28
  • Granskat: 2023-10-05
  • Kontakt: Emma Kristensen
  • Handläggande organisation: Kansliet för teknik och naturvetenskap
  • Dokumenttyp: Regler

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Dokumentet beskriver fakultetens riktlinjer för upplägg av omtentaperioder. Syftet är att ge studenterna goda chanser att klara tentamen vid första tillfället, bland annat genom att undvika att omtentamina konkurrerar med ordinarie tentamina. Riktlinjerna gäller både för muntliga och skriftliga tentamina. 

Riktlinjerna gäller fr.o.m. våren 2024.

Senast uppdaterad: 2024-01-03