Historisk-filosofiska fakultetens kompletterande riktlinjer till anställningsordningen

  • Diarienummer: HISTFILFAK 2020/66
  • Beslutsfattare: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
  • Beslutsdatum: 2020-10-20
  • Granskat: 2023-12-22
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

I Anställningsordning för Uppsala universitet (UFV 2019/1673) föreskrivs i 2 § att "områdes/ fakultetsnämnd ska utfärda kompletterande riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare utöver föreliggande anställningsordning". Historisk-filosofiska fakultetsnämnden har vid sammanträde 2010-10-20 beslutat fastställa föreliggande kompletterande riktlinjer (reviderade 2021-08-31 och 2023-12-12).

Senast uppdaterad: 2024-01-03