Kommunikationsarbete vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

  • Diarienummer: TEKNAT 2021/228
  • Beslutsfattare: Områdesnämnden för teknik och naturvetenskap
  • Beslutsdatum: 2022-02-01
  • Granskat: 2022-09-29
  • Kontakt: Johanna Lundmark
  • Handläggande organisation: Kansliet för teknik och naturvetenskap
  • Dokumenttyp: Program

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

I detta dokument presenteras kansliet för teknik- och naturvetenskaps kommunikationsarbete och strategier för 2022. Utöver strategier för att bidra till att fakultetens vision och mål presenteras också kommunikativa fokusområdena för 2022.

Senast uppdaterad: 2022-11-24