Riktlinjer för antagning som docent vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper

  • Diarienummer: UTBVET 2018/408
  • Beslutsfattare: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
  • Beslutsdatum: 2022-10-20
  • Granskat: 2022-11-17
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Docent är en akademisk titel som markerar en högre vetenskaplig kompetens än doktorsexamen. Docent är inte en anställning utan en vetenskaplig kompetensmarkering. Att bli antagen som docent ska ses som ett led i en akademisk karriär. 

Ansökan om att antas som docent ska ställas till Fakulteten för utbildningsvetenskaper.

Tidigare riktlinjer (UTBVET 2018/408) gäller för ansökningar som inkommit innan 2022-10-20.

Senast uppdaterad: 2022-11-24