Riktlinjer för antagning av excellent lärare vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper

  • Diarienummer: UTBVET 2021/585
  • Beslutsfattare: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
  • Beslutsdatum: 2013-11-14
  • Granskat: 2022-11-03
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

I Pedagogiskt program för Uppsala universitet betonas att universitetspedagogisk kompetens, engegemang och pedagogisk skicklighet ska ha ett uttalat meritvärde för befattningar där pedagogisk verksamhet ingår. Universitetet ska på olika sätt visa alla lärare att det lönar sig att satsa tid på att utveckla den egna lärarrollen och undervisningen.

I Anställningsordning för Uppsala universitet beskrivs de formella grundkraven på pedagogisk skicklighet för anställning som lärare. Den som uppnått en högre nivå av pedagogisk skicklighet än dessa grundkrav kan enligt Uppsala universitets Riktlinjer för antagning av excellent lärare ansöka om att bli excellent lärare. I dessa riktlinjer uppdras åt områdes-/fakultetsnämnderna att utforma kompletterande riktlinjer som ska gälla inom respektiva verksamhet. I dokumentet preciseras de riktlinjer som ska gälla inom Fakulteten för utbildningsvetenskaper.

Senast uppdaterad: 2022-11-24