Beslutsstrukturer och delegationsbeslut inom Fakulteten för utbildningsvetenskaper

  • Diarienummer: UTBVET 2020/733
  • Beslutsfattare: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
  • Beslutsdatum: 2022-08-26
  • Granskat: 2022-11-03
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Sammanställningen i dokumentet omfattar dels beslut som delegerats från rektor till fakultetsnämnden/områdesnämnden, dekanus/vicerektor, institutionsstyrelse eller prefekt, dels beslut som delegerats från fakultetsnämnden till institution/motsvarande. Den innehåller också information om viktiga uppgifter som regleras i Uppsala universitets arbets- och anställningsordningar, samt vissa handläggningsrutiner. Delegationsordningen gäller från och med 2022-08-26 till och med 2023-09-01. Beslut om delegationer från fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper i enlighet med förteckningen fattades 2022-08-26.

Senast uppdaterad: 2022-11-24