Process för att utse promotorer och hedersdoktorer - teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

  • Diarienummer: TEKNAT 2017/311
  • Beslutsfattare: Områdesnämnden för teknik och naturvetenskap
  • Beslutsdatum: 2018-02-06
  • Granskat: 2022-10-17
  • Kontakt: Per Andersson
  • Handläggande organisation: Kansliet för teknik och naturvetenskap
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Dokumentet beskriver fakultetens årliga process för att utse sina promotorer och hedersdoktorer. Exempelvis beskrivs riktlinjer, tidsplan, åtgärder och ansvariga.

Senast uppdaterad: 2022-11-24