Kompletterande riktlinjer till Uppsala universitets anställningsordning, Språkvetenskapliga fakulteten

  • Diarienummer: SPRÅKFAK 2021/6
  • Beslutsfattare: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Beslutsdatum: 2021-09-30
  • Granskat: 2023-10-04
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Språkvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer till Uppsala universitets anställningsordning (UFV 2019/1673).

Senast uppdaterad: 2024-01-03