Anvisningar för utbildning på forskarnivå vid Språkvetenskapliga fakulteten

  • Diarienummer: SPRÅKFAK 2021/13
  • Beslutsfattare: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Beslutsdatum: 2021-06-10
  • Granskat: 2021-11-15
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Anvisningar för utbildning på forskarnivå vid Språkvetenskapliga fakulteten

Senast uppdaterad: 2021-11-18