Arbetsordning för Juridiska fakulteten

  • Diarienummer: JURFAK 2020/6
  • Beslutsfattare: Juridiska fakultetsnämnden
  • Beslutsdatum: 2021-05-18
  • Granskat: 2022-09-19
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap
  • Dokumenttyp: Delegationer

Ladda ner

Senast uppdaterad: 2022-11-24