Modell för utbildningsutvärderingar på grund och avancerad nivå - Teknisk- naturvetenskapliga fakulteten

  • Diarienummer: TEKNAT 2017/85
  • Beslutsfattare: Områdesnämnden för teknik och naturvetenskap
  • Beslutsdatum: 2018-02-06
  • Granskat: 2022-10-17
  • Kontakt: Emma Kristensen
  • Handläggande organisation: Kansliet för teknik och naturvetenskap
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Universitets systematiska kvalitetsarbete av utbildning omfattar såväl kvalitetssäkring som kvalitetsutveckling. Alla utbildning ska utvärderas under sexårscykeln 2017-2022.

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens modell utgår från Riktlinjer för Uppsala universitets modell för utbildningsutvärderingar (UFV 2015/475) och beskriver de två delar som ingår: årlig systematisk uppföljning av utbildning och utbildningsutvärdering vart sjätte år. All utbildning ska utvärderas i enlighet med modellen. För utbildning på grund- och avancerad nivå ingår program, fristående kurs och uppdragsutbildning.

Modellen innehåller även bilagor som rör instruktioner för bedömargrupper, definition av de olika utvärderingsaspekterna samt instruktioner för årlig rapportering.

Modellen är reviderad 2020-06-09.

Senast uppdaterad: 2022-11-24