Modell för utbildningsutvärderingar på forskarnivå - Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

  • Diarienummer: TEKNAT 2017/85
  • Beslutsfattare: Områdesnämnden för teknik och naturvetenskap
  • Beslutsdatum: 2018-02-06
  • Granskat: 2022-10-17
  • Kontakt: Susanne Paul
  • Handläggande organisation: Kansliet för teknik och naturvetenskap
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Universitets systematiska kvalitetsarbete av utbildning omfattar såväl kvalitetssäkring som kvalitetsutveckling. Alla utbildning ska utvärderas under sexårscykeln 2017-2022.

Modellen för utvärdering av utbildning på forskarnivå vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet har sin utgångspunkt i Riktlinjer för Uppsala universitets modell förutbildningsutvärderingar (UFV 2015/475). Enligt dessa riktlinjer ligger ansvaret för utformning, genomförande och uppföljning av utbildningsutvärderingar på respektive områdes/fakultetsnämnd.

Modellen för utvärdering av utbildning på forskarnivå omfattar två delar; 1. systematisk uppföljning av utbildning och 2. utbildningsutvärderingar vart sjätte år. Samtliga utbildningar på forskarnivå vid vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap kommer att ingå i den systematiska uppföljningen (en tidsplan finns i dokumentet).

Senast uppdaterad: 2022-11-24