Mål och strategier för vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap

  • Diarienummer: HUMSAM 2020/43
  • Beslutsfattare: Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap
  • Beslutsdatum: 2021-05-05
  • Granskat: 2022-10-05
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap
  • Dokumenttyp: Måldokument

Ladda ner

Senast uppdaterad: 2022-11-24