Mål och strategier för Juridiska fakulteten åren 2021-2024

  • Diarienummer: JURFAK 2020/58
  • Beslutsfattare: Juridiska fakultetsnämnden
  • Beslutsdatum: 2021-04-27
  • Granskat: 2022-09-19
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap
  • Dokumenttyp: Mål och strategier

Ladda ner

Senast uppdaterad: 2022-11-24