Juridiska fakultetens riktlinjer vid rekrytering och befordran av lärare

  • Diarienummer: JURFAK 2023/7
  • Beslutsfattare: Juridiska fakultetsnämnden
  • Beslutsdatum: 2023-02-28
  • Granskat: 2023-09-27
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Senast uppdaterad: 2024-01-03