Juridiska fakultetens riktlinjer vid rekrytering av lärare

  • Diarienummer: JURFAK 2015/49
  • Beslutsfattare: Juridiska fakultetsnämnden
  • Beslutsdatum: 2020-09-22
  • Granskat: 2022-09-19
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Fakultetsnämnden beslutade 2021-06-15 om en revidering (JURFAK 2021/25) med anledning av UU:s nya anställningsordning som trädde i kraft 2021-05-15. Revideringen pågår. 

Senast uppdaterad: 2022-11-24