Rutin för lokalvårdsorganisationen vid Uppsala universitet

  • Diarienummer: UFV 2018/392
  • Beslutsfattare: Avdelningschef
  • Beslutsdatum: 2018-01-01
  • Granskat: 2022-11-01
  • Kontakt: Gun Ekman
  • Handläggande organisation: Byggnadsavdelningen
  • Dokumenttyp: Rutiner

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Rutinerna för lokalvården vid Uppsala universitet beskriver vilken typ av tjänster vår interna lokalvård tillhandahåller, med vilka intervall dessa utförs, hur organisationen ser ut, vår kvalitetspolicy, samt information om vårt arbete att göra lokalvården mer miljövänligt orienterad mm

Senast uppdaterad: 2022-11-24