Rutiner för hantering av e-post

  • Diarienummer: UFV 2018/1239
  • Beslutsfattare: Universitetsdirektören
  • Beslutsdatum: 2021-06-07
  • Granskat: 2023-11-16
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Juridiska avdelningen
  • Dokumenttyp: Rutiner

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Uppsala universitets rutiner för e-posthantering beskriver hur de anställda och övrigt verksamma som har tillgång till myndighetens e-postsystem ska hantera sin e-post och universitetets e-postsystem för att den ska bli ett säkert och tidsbesparande verktyg som hanteras i enlighet med det regelverk som styr användningen av e-post.

Vägledningen till instruktioner för att vidarebefordra e-postmeddelanden har ändrats, 16 nov 2023

Senast uppdaterad: 2024-01-03