Meritportföljer - riktlinjer för meritvärdering och anvisningar för sammanställning

  • Diarienummer: MEDFARM 2018/277
  • Beslutsfattare: Områdesnämnden för medicin och farmaci
  • Beslutsdatum: 2018-06-13
  • Granskat: 2018-07-02
  • Kontakt: Martin Wahlén
  • Handläggande organisation: Kansliet för medicin och farmaci

Ladda ner

Senast uppdaterad: 2024-01-03