Riktlinjer för kursvärderingar inom utbildning på grund- och avancerad nivå vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

  • Diarienummer: TEKNAT 2019/239
  • Beslutsfattare: Områdesnämnden för teknik och naturvetenskap
  • Beslutsdatum: 2019-08-26
  • Granskat: 2022-10-17
  • Kontakt: Emma Kristensen
  • Handläggande organisation: Kansliet för teknik och naturvetenskap
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Dessa riktlinjer gällande vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet är ett
komplement till Riktlinjer för kursvärderingar fastställda av rektor 2010-
03-09 (UFV 2010-307) och ersätter TEKNAT 2011/96.

Ansvaret för att kursvärderingar utformas och genomförs för samtliga kurser, sammanställs och görs tillgängliga ligger på kursansvarig institution.

Senast uppdaterad: 2024-01-03