Instruktion för Utbildningsutskottet - Samhällsvetenskapliga fakulteten

  • Diarienummer: SAMFAK 2018/33
  • Beslutsfattare: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Beslutsdatum: 2018-04-12
  • Granskat: 2022-10-25
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap
  • Dokumenttyp: Rutiner

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Den högsta nivån för det kollegiala styret för de samhällsvetenskapliga institutionerna och enheterna utgörs av dess fakultet. Fakultetens arbetsordning (SAMFAK 2017/30) redogör för fakultetens organisation och arbete. I arbetsordningens avsnitt 3 återfinns en redogörelse för fakultetsnämndens underorgan och utskott där 3.2 reglerar utbildningsutskottet. I samhällsvetenskapliga fakultetens delegationsordning redogörs för delegationer från fakultetsnämnden till dekan och prodekan samt till underorgan och utskott.
 

Senast uppdaterad: 2022-11-24