Riktlinjer för ansökan om etikprövning - Juridiska fakulteten

  • Diarienummer: JURFAK 2018/55
  • Beslutsfattare: Juridiska fakultetsnämnden
  • Beslutsdatum: 2021-02-18
  • Granskat: 2022-09-19
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Senast uppdaterad: 2023-06-21