Säker hantering av mobila enheter och portabla lagringsmedia

  • Diarienummer: UFV 2018/1675
  • Beslutsfattare: Avdelningschef
  • Beslutsdatum: 2018-09-03
  • Granskat: 2021-11-08
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Säkerhetsavdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

I allt högre utsträckning används olika typer av mobila enheter för hantering och lagring av information. Smarta mobiltelefoner, surfplattor och bärbara datorer har i mycket hög utsträckning kommit att ersätta utrustning som tidigare hade en fast placering i skyddade kontorsmiljöer. Därtill har användningen av portabla lagringsmedia i form av USB-minnen och externa hårddiskar öppnat för möjligheten att information, ibland känslig sådan, lagras på media som hanteras i mer öppna och oskyddade miljöer. 

Nedanstående rutiner har fastställts i syfte att stödja en korrekt och säker hantering av mobila enheter – en användning som skyddar mot informationsförlust och andra tänkbara säkerhetsmässiga incidenter.

Rutinerna baseras på baseras på universitetets rutiner för informationssäkerhet (UFV 2017/93) och riktlinjer inom IT-området (UFV 2013/907, UFV 2016/896).

Senast uppdaterad: 2022-11-24