Betygsskalor för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

  • Diarienummer: UFV 2018/1961
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2018-10-23
  • Granskat: 2022-10-12
  • Kontakt: Cilla Häggkvist
  • Handläggande organisation: Studentavdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Betygsskalor för utbildning på grundnivå och avancerad nivå för tillämpning vid Uppsala universitet. 

Detta beslut ersätter tidigare beslut om betygsskalor i UFV 2010/1969 och UFV 2010/1968.

Senast uppdaterad: 2022-11-24