Hantering av utrangerad (avvecklad) IT-utrustning

 • Diarienummer: UFV 2014/1279
 • Beslutsfattare: Avdelningschef
 • Beslutsdatum: 2016-10-31
 • Granskat: 2021-10-26
 • Kontakt:
 • Handläggande organisation: Säkerhetsavdelningen
 • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Teknisk utrustning som servrar, nätverksskrivare, kopiatorer, persondatorer, bärbara datorer, smarta telefoner, läsplattor, minnesenheter, datamedia med flera digitala lagringsmedier kan innehålla skyddsvärd information.

När utrustningen ska flytta mellan användare inom en institution/motsvarande, mellan institutioner/motsvarande inom universitetet, avvecklas eller avyttras (kasseras, bytas bort eller försäljas) är det viktigt att förhindra obehörig åtkomst till den skyddsvärda informationen.

Rutinerna ska vara ett stöd i det arbetet och baseras på

 • Förordningen om överlåtelse av statens lösa egendom (SFS 1996:1191)
 • Förordningen om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter (SFS 2005:209)
 • Regler för försäljning av inventarier (UFV 2008/159) och regelverket för universitetets anläggningsregister
 • Rutiner för informationssäkerhet (UFV 2017/93)
 • Riktlinjer inom IT-området (UFV 2013/907)
 • Riktlinjen för avfallshantering (UFV 2018/2177)
Senast uppdaterad: 2022-11-24