Rutiner för nationella och internationella alumnföreningar vid Uppsala universitet

  • Diarienummer: 2018/2136
  • Beslutsfattare: Universitetsdirektören
  • Beslutsdatum: 2018-11-12
  • Granskat: 2022-10-24
  • Kontakt: Agneta Stålhandske
  • Handläggande organisation: Development Office
  • Dokumenttyp: Rutiner

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Uppsala universitetets alumnnätverk utgörs av cirka 30 000 alumner bosatta i 150 länder. Vissa av dem är också medlemmar i de nationella och internationella alumnföreningar som ingår i nätverket.

Dokumenten innehåller beslut om vilka kategorier av alumnföreningar som är särskilt angelägna för Uppsala universitet samt riktlinjer för nationella respektive internationella föreningar inom Uppsala universitets alumnföreningsnätverk.

Senast uppdaterad: 2022-11-24