Riktlinjer för befordran av biträdande universitetslektor till universitetslektor vid teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet

  • Diarienummer: TEKNAT 2014/214
  • Beslutsfattare: Områdesnämnden för teknik och naturvetenskap
  • Beslutsdatum: 2018-10-24
  • Granskat: 2022-10-17
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Kansliet för teknik och naturvetenskap
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Gäller för biträdande universitetslektorer som innehar en fyraårig anställning.

Senast uppdaterad: 2024-01-03