Personsäkerhet

 • Diarienummer: UFV 2018/1968
 • Beslutsfattare: Avdelningschef
 • Beslutsdatum: 2018-11-07
 • Granskat: 2021-11-08
 • Kontakt:
 • Handläggande organisation: Säkerhetsavdelningen
 • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Personsäkerhetsarbetet ska bedrivas förebyggande och inriktas på att skapa en trygg och säker miljö. Det ska vara en naturlig del i verksamheten och beaktas vid varje förändring i densamma. Personsäkerhetsarbetet innefattas i det lagstadgade systematiska arbetsmiljöarbetet.

Dessa rutiner avser att beskriva universitetets arbete med personsäkerhet, baserat på

 • Universitetets rutiner för fysisk säkerhet, UFV 2018/1967
 • Universitetets arbetsmiljöpolicy, UFV 2005/1757
 • Riktlinjer för tillträde och upplåtelse till universitetets lokaler, UFV 2018/841
 • AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • AFS 1982:3 Ensamarbete
 • AFS 1993:2 Våld och hot i arbetsmiljön

Dessa rutiner ersätter

 • Rutiner för fysiskt skydd – Personsäkerhet (UFV 2012/487)
 • Rutiner för fysisk säkerhet – Säkert resande – Förberedelser och beredskap i samband med utlandsresor i tjänsten (UFV 2012/601)
 • Riktlinjer för egendomsskydd – SIS-godkända ID-kort (UFV 2014/192)
Senast uppdaterad: 2022-11-24