Skyddskrav för termostatrum och frysar

  • Diarienummer: UFV 2011/580
  • Beslutsfattare: Avdelningschef
  • Beslutsdatum: 2018-11-20
  • Granskat: 2021-11-08
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Säkerhetsavdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Universitetet har en verksamhetsförsäkring hos Kammarkollegiet. För att universitetets egendom ska täckas av verksamhetsförsäkringen är det viktigt att alla villkor enligt försäkringen uppfylls.

Inom universitetet används ett stort antal termostatrum (frysrum, kylrum, klimatrum) och olika typer av frysar för förvaring av värdefull egendom (t.ex. forskningsmaterial).Prefekt/motsvarande har ansvaret för institutionen/motsvarandes frysar och termostatrum.

Termostatrum och frysar omfattas av försäkringen enbart om nedanstående krav är uppfyllda.

  • Driftlarm. Termostatrummet eller frysen ska vara utrustad med driftlarm som larmar vid temperaturförändring. Larmet ska vara vidarekopplat till larmmottagare som garanterar åtgärd dygnet runt.
  • Kontaktlista. En kontaktlista (se bilaga 1) ska finnas på varje termostatrum eller frys med minst två kontaktpersoner med aktuella telefonnummer för dagtid och övrig tid. 

Senast uppdaterad: 2022-11-24