Språkpolicy för Uppsala universitet – vägledning och råd för en ändamålsenlig språkanvändning

  • Diarienummer: UFV 2016/520
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2018-12-05
  • Granskat: 2021-12-06
  • Kontakt: Urban Lindberg
  • Handläggande organisation: Kommunikationsavdelningen
  • Dokumenttyp: Policys

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Uppsala universitet har ambitionen att vara ett världsledande universitet. Av detta följer naturligt att kommunikation bland anställda och studenter och vid kontakter med andra lärosäten över hela världen ofta behöver ske på andra språk än svenska, vanligtvis engelska.

I egenskap av en statlig myndighet omfattas Uppsala universitet av ett antal lagar, till exempel språklagen (2009:600), som innehåller bestämmelser om svenska språket, de nationella minoritetsspråken och det svenska teckenspråket. Den nordiska språkkonventionen anger att en medborgare i de nordiska länderna vid behov ska kunna använda sitt eget språk vid kontakt med myndigheter och andra offentliga organ i Norden.

Syftet med denna policy är att ge vägledning och råd för en ändamålsenlig språkanvändning vid Uppsala universitet.

Senast uppdaterad: 2022-11-24