Handlingsplan för ämnesdidaktik 2018- 2023 - teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

  • Diarienummer: TEKNAT 2018/320
  • Beslutsfattare: Områdesnämnden för teknik och naturvetenskap
  • Beslutsdatum: 2018-11-27
  • Granskat: 2022-10-17
  • Kontakt: Karin Berggren Bremdal
  • Handläggande organisation: Kansliet för teknik och naturvetenskap
  • Dokumenttyp: Handlingsplaner

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Handlingsplanen innehåller mål och åtgärder med syfte att  strukturera, samordna och utveckla fakultetens arbete inom ämnesdidaktisk forskning och undervisning. Den inkluderar också åtgärder för ett ökat ansvar för ämneslärarutbildningarna.

Senast uppdaterad: 2022-11-24