Vägledning för utbildningsutvärderingar på forskarnivå Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

  • Diarienummer: TEKNAT 2017/85
  • Beslutsfattare: Områdesnämnden för teknik och naturvetenskap
  • Beslutsdatum: 2018-11-27
  • Granskat: 2022-10-17
  • Kontakt: Susanne Paul
  • Handläggande organisation: Kansliet för teknik och naturvetenskap
  • Dokumenttyp: Rutiner

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Denna vägledning gäller utbildningsutvärderingar på forskarnivå. Den har sin utgångspunkt i de aspekter som Riktlinjer för Uppsala universitets modell för utbildningsutvärderingar föreskriver ska inkluderas i utbildningsutvärderingarna, samt bedömningsgrunder givna av Universitetskanslersämbetets Vägledning för utbildningsutvärderingar på forskarnivå.

Vägledningen riktar sig till ansvariga vid respektive utvärderingsenhet som stöd i skrivandet av självvärdering och till bedömare som stöd vid granskning.

Senast uppdaterad: 2022-11-24