Instruktion för värdinstitution för program inom Samhällsvetenskapliga fakulteten

  • Diarienummer: SAMFAK 2018/127
  • Beslutsfattare: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Beslutsdatum: 2018-12-13
  • Granskat: 2022-10-25
  • Kontakt: Linda Stafbom
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden utser i samband med inrättande av nya program en värdinstitution för programmet.

Instruktionen gäller i tillämpliga delar för samtliga utbildningsprogram inom samhällsvetenskapliga fakulteten och beskriver värdinstitutionens huvudsakliga ansvarsområden.
 

Nämnden har vid sammanträde 2018-12-13 beslutat anta denna reviderade instruktion för värdinstitution som därmed ersätter tidigare instruktion (SAMFAK 2006/162).

Senast uppdaterad: 2022-11-24