Betygsskalor för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Samhällsvetenskapliga fakulteten

  • Diarienummer: SAMFAK 2018/129
  • Beslutsfattare: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Beslutsdatum: 2018-12-13
  • Granskat: 2022-10-25
  • Kontakt: Linda Stafbom
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Rektor har 2018-10-23 beslutat om vilka betygsskalor som tillämpas vid Uppsala universitet samt att respektive fakultet beslutar om vilken eller vilka betygsskalor som tillämpas vid fakulteten (UFV 2018/1961). Samtidigt upphävdes rektors beslut UFV 2010/1969 samt UFV 2010/1968.

Senast uppdaterad: 2022-11-24