Rutin vid inrättande av gemensam utbildning på forskarnivå

  • Diarienummer: UFV 2018/681
  • Beslutsfattare: Universitetsdirektören
  • Beslutsdatum: 2018-06-18
  • Granskat: 2023-11-22
  • Kontakt: Ingeborg Amnéus
  • Handläggande organisation: Planeringsavdelningen
  • Dokumenttyp: Rutiner

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

När det gäller gemensam utbildning på forskarnivå finns ett ökat behov av centralt stöd, varför de rutiner som presenteras i detta dokument har tagits fram. Syftet med rutinerna är att reda ut begrepp som används relaterat till gemensam utbildning på forskarnivå, att ge rekommendationer för hur initieringen av dessa samarbeten bör hanteras samt att exemplifiera vad det skriftliga avtalet som reglerar samarbetet bör innehålla. 

Senast uppdaterad: 2023-06-21