Riktlinjer för skriftliga prov inklusive e-tentamina vid Uppsala universitet

  • Diarienummer: UFV 2018/2093
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2018-12-05
  • Granskat: 2022-10-14
  • Kontakt: Eva Söderman
  • Handläggande organisation: Studentavdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Föreliggande riktlinjer avser skriftliga prov, inklusive digitala former (e-tentamina), för studenter registrerade vid Uppsala universitet. Prov avser i dessa riktlinjer förutom skriftlig tentamen inom kurs även prov inom del av kurs (s k dugga eller motsvarande), dock ej behörighetsprov eller diagnostiska prov.

I riktlinjerna anges ansvar och skyldigheter för all personal på institutioner som arbetar med alla former av prov, byggnadsavdelningens tentamenssamordning, tentamensvakter och studenter beträffande genomförande av skriftliga prov samt hantering av provuppgifter och svar. Institutioner/kursledning ska informera all personal som arbetar med skriftliga om dessa riktlinjer.

Dessa upphäver tidigare beslut om riktlinjer för genomförande av skriftliga prov vid Uppsala universitet, UFV 2015/185.

Senast uppdaterad: 2022-11-24