Delegation till institutioner inom Samhällsvetenskapliga fakulteten att fastställa kursplaner

  • Diarienummer: SAMFAK 2007/131
  • Beslutsfattare: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Beslutsdatum: 2007-05-31
  • Granskat: 2022-10-25
  • Kontakt: Linda Stafbom
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden har delegarat fastställandet av kursplaner till institutionerna vid fakulteten. Kursplanerna ska fastställas av institutionsstyrelsen och får inte delegeras vidare till underorgan. 

Senast uppdaterad: 2022-11-24