Ersättning till doktorander och studenter i Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden och dess underorgan

  • Diarienummer: SAMFAK 2021/119
  • Beslutsfattare: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Beslutsdatum: 2021-10-07
  • Granskat: 2022-10-25
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap
  • Dokumenttyp: Rutiner

Ladda ner

Senast uppdaterad: 2022-11-24