Samhällsvetenskapliga fakultetens kvalitetssystem

  • Diarienummer: SAMFAK 2016/128
  • Beslutsfattare: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Beslutsdatum: 2019-11-07
  • Granskat: 2022-10-26
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Ramarna för Uppsala universitets kvalitetssystem har fastställts genom rektorsbeslut från 2016. Av detta framgår bland annat att varje fakultet, inom det nationella och universitetsgemensamma ramverket, själva ska ta fram ett kvalitetssystem. 

Detta dokument beskriver det kvalitetssystem som omfattar fakultetsnivån. Det viktigaste kvalitetsarbetet är dock det som löpande utförs nära verksamheten i institutionsmiljön. Fakultetens kvalitetssystem ska ses som ett komplement till detta och processerna på fakulteten och institutionerna bör så långt det går samordnas.

Senast uppdaterad: 2022-11-24