Mål och strategier - Samhällsvetenskapliga fakulteten

  • Diarienummer: SAMFAK 2021/145
  • Beslutsfattare: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Beslutsdatum: 2021-11-11
  • Granskat: 2022-10-25
  • Kontakt: johanna.andersson.raeder@uu.se
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap
  • Dokumenttyp: Mål och strategier

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Föreliggande dokument gäller för perioden 2021 – 2025 och ska vara vägledande för fakultetens verksamhet samt ligga till grund för institutioner och andra enheter under fakulteten i deras arbete med att ta fram prioriteringar och strategiska planer för sin respektive verksamhet. Dokumentet kompletterar Mål och strategier för vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap samt Mål och strategier för Uppsala universitet.

Senast uppdaterad: 2022-11-24