Riktlinjer för arbetslivsanknytning - Samhällsvetenskapliga fakulteten

  • Diarienummer: SAMFAK 2011/71
  • Beslutsfattare: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Beslutsdatum: 2011-05-26
  • Granskat: 2022-10-25
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Studenter vid Samhällsvetenskapliga fakultetens utbildningar skall förberedas för arbetslivet utanför högskolan på ett för respektive utbildning relevant sätt. Ansvariga för och lärare inom Samhällsvetenskapliga fakultetens utbildningar bör kommunicera hur arbetslivsanknytningen gestaltas i respektive utbildning. Lärare vid Samhällsvetenskapliga fakulteten bör utveckla kontakter med arbetslivet och lära känna arbetsmarknadens krav på respektive utbildning.

Senast uppdaterad: 2023-06-21