Modell för utbildningsutvärderingar – Fakulteten för utbildningsvetenskaper

  • Diarienummer: UTBVET 2018/153
  • Beslutsfattare: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
  • Beslutsdatum: 2018-02-27
  • Granskat: 2022-11-03
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Uppsala universitet har beslutat om en decentraliserad modell för utbildningsutvärderingar (UFV 2015/475) som innebär att varje fakultet under en sexårscykel 2017–2022 ska utvärdera all sin utbildning. Syftet med utbildningsutvärderingarna är de ska säkerställa kvalitet, säkerställa uppfyllande av examensmålen samt vara kvalitetsdrivande. Modellen ska även vara skarp och så enkel och kostnadseffektiv som möjligt. Utöver detta ska den även utgå från högskolelag (1992:1434) och högskoleförordning (1993:100) samt mål och strategier för Uppsala universitet och utbildningsspecifika styrdokument.

Senast reviderad 2020-09-25

Senast uppdaterad: 2022-11-24