Arbetsordning för områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

  • Diarienummer: HUMSAM 2020/48
  • Beslutsfattare: Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap
  • Beslutsdatum: 2021-02-03
  • Granskat: 2022-10-05
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap
  • Dokumenttyp: Regler

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Enligt universitetets arbetsordning ska en områdesnämnd besluta om sin egen arbetsordning. Föreliggande dokument utgör en revidering av områdesnämndens tidigare arbetsordning, fastställd 2013-11-27 (HUMSAM 2013/35).

Senast uppdaterad: 2022-11-24