Rutiner för fysisk säkerhet

 • Diarienummer: UFV 2018/1967
 • Beslutsfattare: Avdelningschef
 • Beslutsdatum: 2019-03-18
 • Granskat: 2021-11-08
 • Kontakt:
 • Handläggande organisation: Säkerhetsavdelningen
 • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Detta dokument avser att beskriva universitetets arbete med fysisk säkerhet vilket omfattar fysiskt skydd, personsäkerhet och egendomsskydd – baserat på riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet (UFV2009/1929).

Syftet med rutinerna är att de ska utgöra en grund för arbetet med fysisk säkerhet vid universitetet, samt ge en övergripande beskrivning av de säkerhets­krav som ställs inom arbetet, såväl vid normal verksamhet som i tänkbara krissituationer - och med behovet av universitetet som en öppen och tillgänglig miljö i åtanke.

Ur innehållet:

 • Personsäkerhet
 • Fysisk och miljörelaterad säkerhet 
  • Tekniskt skydd vid ny-, om eller tillbyggnad
  • Skydd mot stöld, inbrott, skadegörelse med mera
  • Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA)
  • Inventarieförteckningar
  • Publicering och utlämning av ritningar
 • Försäkringsfrågor

Rutinerna ersätter tidigare riktlinjer för Fysiskt skydd – Egendomsskydd och Personsäkerhet (UFV 2012/1947) och riktlinjer för publicering och utlämning av ritningar över universitets lokaler (UFV 2003/1368)

Senast uppdaterad: 2022-11-24