Rutin för dokumentation i Ladok av uppgifter om studerande inom utbildning på forskarnivå

  • Diarienummer: UFV 2018/1814
  • Beslutsfattare: Avdelningschef
  • Beslutsdatum: 2018-10-09
  • Granskat: 2022-10-12
  • Kontakt: Anders Gardikro
  • Handläggande organisation: Studentavdelningen
  • Dokumenttyp: Rutiner

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Uppgifter om doktorander/licentiander som ska registreras i Ladok utifrån förordningen om redovisning av studier m m vid universitet och högskolor (SFS 1993:1153).  Varje fakultet ansvarar för att inom fakulteten utforma anvisningar och fastställa rutiner för diarieföring och registrering i Ladok. Fakulteternas anvisningar och rutiner ska överensstämma med dessa rutiner.

Dessa rutiner ersätter tidigare Riktlinjer om dokumentation i Uppdok av uppgifter om studerande inom utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (UFV 2015/518) från och med 2018-10-09

Senast uppdaterad: 2022-11-24