Ersättning till sakkunniga i rekryterings- och befordringsärenden samt fakultetsopponent - Samhällsvetenskapliga fakulteten

  • Diarienummer: SAMFAK 2022/52
  • Beslutsfattare: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Beslutsdatum: 2022-04-28
  • Granskat: 2022-10-25
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap
  • Dokumenttyp: Rutiner

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Ersättning till sakkunniga i rekryterings- och befordringsärenden samt fakultetsopponent m m fr o m 2022-05-11 vid Samhällsvetenskapliga fakulteten. 

Senast uppdaterad: 2022-11-24