Arbetsbeskrivning för professorer vid Historisk-filosofiska fakulteten

  • Diarienummer: HISTFILFAK 2018/78
  • Beslutsfattare: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
  • Beslutsdatum: 2019-06-04
  • Granskat: 2022-10-05
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Arbetsbeskrivning för professorer vid Historisk-filosofiska fakulteten.

Senast uppdaterad: 2022-11-24